ბაზალურუჯრედოვანი კარცინომა (BCC)

მიმოხილვა

ბაზალურ უჯრედოვანი კარცინომა ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული კანის ავთვისებიანი სიმსივნე, რომელიც წარმოიქმნება ეპიდერმული შრის ბაზალური უჯრედებისგან. ბაზალური შრის უჯრედებია სწორედ ის უჯრედები, რომელთა საშუალებითაც ხდება კანის განახლება, ძველი უჯრედების ახლით ჩანაცვლება. ბაზალურ უჯრედოვანი კარცინომის დროს დაზიანება ჩნდება ძირითადად იმ ნაწილზე, სადაც ხშირია მზის სხივების ზემოქმედება.

სიმპტომები

ბაზალურ უჯრედოვანი კარცინომა, როგორც უკვე ავღნიშნეთ, განსაკუთრებით ვითარდება მზის ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედების ადგილას, უმეტესწილად თავისა და კისრის მიდამოში. ბაზალურ უჯრედოვანი კარცინომის 2 ძირითადი ტიპი არსებობს :

კვანძოვანი

 • ყველაზე მეტად გავრცელებული ფორმაა
 • კანის ზედაპირზე აღინიშება ნელა მზარდი, პრიალა, ჩაღრმავებული, ზოგჯერ კი ეროზირებული ცენტრის მქონე კვანძი.
 • ხშირად აღინიშნება ტელეანგიოექტაზიაც
 • ზოგჯერ შეიძება წარმოდგენილი იყოს როგორც ჟელესმაგვარი შიგთავსის მქონე ცისტა.
 • ხშირად გვხვდება სახეზე : შუბლზე, ცხვირსა და ზედა ტუჩზე. ზედაპირული
 • ხშირად გხვდება ახალგაზრდა ასაკში
 • წარმოადგენს ნელა მზარდ, ერითემულ ლაქას ზოგჯერ მცირე მოლურჯო ელფერით.
 • უმეტესწილად გვხვდება ერთზე მეტი წარმონაქმნი
 • ლაქის ზედაპირი შეიძება იყოს უსწორმასწორო, გამომშრალი, ქერცლიანი, ხშირად ამოჭმულის შესახედაობის მქონე.
 • ხშირად გვხვდება ზედა ტანის და მხრების მიდამოში.
 • ასიმპტომურია
 • იშვიათად შეიძლება გადაიზარდოს კვანძოვან ბაზალურ უჯრედოვან კარცინომაში. ასევე შეიძება შეგვხვდეს ბაზოსქუამოზური ტიპი, რომელსაც საკმაოდ აგრესიული მიმდინარეობა ახასიათებს.

მიზეზები

ბაზალურ უჯრედოვანი კარცინომა ჩნდება მაშინ, როდესაც კანის ერთ-ერთ ბაზალურ უჯრედში ვითარდება მისი დნმ-ის მუტაცია. ბაზალური უჯრედების ფუნქციაა ძველის ჩანაცვლება ახალი უჯრედებით, რომელსაც აკოტროლებს მათი დნმ, სწორედ დნმ შეიცავს, ასე ვთქვათ, ინსტრუქციას ამ პროცესის სწორად წარმართვისთვის. მუტაციის შედეგად უჯრედები, რომლებიც წესით უნდა იღუპებოდნენ, აგრძელებენ გამრავლებას, ხოლო აკუმულირებული პათოლოგიური უჯრედების დაგროვებამ შეიძლება წარმოქმნას კანის ზედაპირზე სიმსივნე. მიიჩნევა რომ დნმ-ის დაზიანებას უმეტესწილად იწვევს მზის ულტრაიისფერი გამოსხივება და სოლარიუმის ხშირი მოხმარება.

მკურნალობა

მკურნალობა დამოკიდებულია სიმსივნის ზომასა და ლოკაციაზე და მოიცავს :

 

 • ქირურგიულ ექსტრაქციას
 • მოჰის მიკროსკოპულ ქირურგიას
 • კიურეტაჟს და ელექტრული მოწვას
 • კრიოთერაპიას
 • ტოპიკურ თერაპიას
 • ფოტოდინამიურ თერაპიას
 • რადიაციულ თერაპიას

შეკითხვა დერმატოლოგს

ანონიმური, სწრაფი, დაცული

შეკითხვა დერმატოლოგს